HISTORIK

Helsingborgs idrottshistoria är i hög grad identisk med IS Göta. Idrottssällskapet Göta bildades 1898 och den nuvarande verksamheten består av tre sektioner bowling, friidrott och tennis. I dagsläget är det ca 1 000 medlemmar.

Föreningen har sina rötter i en ännu äldre förening, kallad ”Gamla Göta”, som bildats 1896. Ursprungligen var föreningen en renodlad friidrottsförening med fokus på allmän idrott för män, men år 1931 breddades föreningen med en kvinnosektion. Under sin ungdom var föreningens hemmaarena idrottsplatsen Olympia, som vid denna tid hade löparbanor, men numera är en renodlad fotbollsarena.

Huvudverksamheten har alltid varit friidrotten. Dock har flera andra sporter under åren ingått i föreningen. Redan 1924 utökades verksamheten med en bandysektion som 1950 ombildades till ishockey. Denna sektion drevs fram till 1977 då Helsingborgs Hockeyklubb bildades och verksamheten i IS Göta lades ner. Året efter att bandysektionen bildats, 1925, skapades både en tennissektion och en handbollssektion. Tennissektionen är numera en stor del av föreningen och har fostrat en hel del fina talanger. Handbollssektionen nådde sin höjdpunkt under 1960-talet, vilket kröntes med guld på SM för herrar säsongen 1965/1966. Handbollsherrarna ligger på en 29:de plats i maratontabellen, men verksamheten lades ner 1981. År 1930 skapades en gångsektion, som dock lades ner 1957, samma år som bowlingsektionen bildades.