KALENDER

22 april 2024 – IS Götas årsmöte Kl. 18:00 på Tryckeriet i Helsingborg

Inbjudan och agenda Årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse IS ta 2023

Årsredovisning IS Göta 2023